צוות ויביט מאחלים לכם חג שמייח וכשר,
לחצו על ה4 בנים לראות מה הם אומרים 

רוצים גם לחצו כאן